Klachtenregeling

Een klacht of een gevoel van onvrede kan ontstaan
In de relatie tussen cliënt en zorgverlener therapeut kunnen gevoelens van onvrede ontstaan en soms worden dit klachten. Meestal kunnen deze opgelost worden in het contact tussen therapeut en cliënt. Soms lukt dat niet.
Daarom is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen of een geschil te beslechten door partijen die onafhankelijk zijn van zowel therapeut als van de  beroepsorganisatie.

Lees op de website van CAMCOOP meer over het stappenplan bij klachten.