COMPLEMENTAIRE THERAPIE

ENERGIE - PRIKKELOVERDRACHT - DRAINAGE - VOEDING - GEESTELIJK WELZIJN

Als complementair therapeut benader ik jouw doelstelling vanuit holistisch perspectief. Dit betekent dat de behandelingen gericht zijn op de totale mens en dat ik werk vanuit de 5 natuurgerichte principes:
Energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn.

Binnen de complementaire consulten wordt een combinatie gemaakt van verschillende behandelvormen.
Tijdens het eerste consult staan we stil bij jouw vraagstelling en bespreken we samen een passende inhoud en frequentie van de therapiemomenten.

Lees op de website van het BATC meer over deze 5 principes.

“De som van de vijf natuurgerichte principes leidt tot een betere levenskunst.”